کارمزد برداشت و زمان انتقال دارایی‌های دیجیتال به نوع ارز بستگی…

uncategorized | 27-Feb-2021

اشتراک گذاری پست

uncategorized 27-Feb-2021

کارمزد برداشت و زمان انتقال دارایی‌های دیجیتال به نوع ارز بستگی…

کارمزد برداشت و زمان انتقال دارایی‌های دیجیتال به نوع ارز بستگی دارد. این هزینه در واقع به دلیل کارمزدهای تراکنش شبکه کسر می‌شود و بوفکوین در آن نقشی ندارد. در حال حاضر این هزینه‌ها به شرح زیر است:

Liked | (10)
mohamad

این مطالب به شما پیشنهاد میشود